Köszöntő

A Miskolci Egyetem 2006. évben elfogadott, 2010. évben az ÚMFT pályázatain elért eredmények megvalósítása érdekében korrigált Intézményfejlesztési Terve deklarálta a kutatóegyetemi jelleg erősödését, a minőségi fejlesztés előtérbe helyezését. Az Egyetem stratégiai célkitűzése a nemzetközileg is versenyképes kutatóegyetemmé válás, az Európai Felsőoktatási Térségben a versenypozíció erősítése az innovációs teljesítmény növelésével, a diplomások versenyképességének erősítésével. Az Egyetem –innovatív gazdasági társaságával is pályázva – megduplázta innovációból származó bevételét. Ez a tendencia a TIOP és TÁMOP kutatás-fejlesztési és tudástranszfert támogató projektjei révén folytatható.


A kiválósági központ projekt generálja azokat a szervezetfejlesztési és infrastruktúra átalakítási programokat, melyek révén a laboratórium és műhely infrastruktúra jobban hasznosulhat a versenyszférával való együttműködésben, megteremthetők azok a szervezeti formák, amelyek az egyetemi tudás „piacra vitelét” segíthetik. A stratégiai területek műszaki és természettudományi jellegűek, de integrálják az intézmények szellemi műhelyeiben rendelkezésre álló közgazdasági és társadalomtudományi szakterületeket is. A technológia transzfert, a disszeminációt és az innovációt segítő EU-s projektekhez való kapcsolódás eredményes működés esetén növeli az Egyetem innovációs potenciálját és segíti, hogy a régióban betöltse regionális fejlődést indukáló szerepét és erősítse pozícióját a hazai K+F területeken és a nemzetközi felsőoktatási térségben. A stratégiai területeken kiválósági központok jönnek létre, amelyek hasznosítják a szellemi potenciált és generálhatják a még jobb kapcsolatokat a gazdasággal. Az indikátorok teljesítéséhez elkötelezett intézményi közösségeknek kell együttműködniük a térség fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.

A fejlesztés alapvető célkitűzése a felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kiválóságon keresztül, amelynek egyik eszköze a kritikus tömeg – infrastruktúra és szellemi kapacitás – biztosítása az Egyetem által meghatározott, a K+F nemzetközileg aktuális, „nagy” kihívásaihoz kapcsolódó, ugyanakkor a hazai gazdaság és társadalom szempontjából is kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken. Az intézmény oktatási-képzési és szolgáltató folyamatait is a kiválósági központok működésére alapozva fejleszti: az oktatási rendszerbe beépülnek a tudományos eredmények, a doktori képzések minősége javul, a kutatási tevékenységre alapozott képzések révén keletkező új kompetenciák átadásra kerülnek a gazdasági szereplőknek, az  K+F szolgáltatásból és pályázatokból eredő bevételei növekednek.

Dr. Szemmelveisz Tamás
projektmenedzser